ติดต่อเรา

หน้าหลัก > ติดต่อเรา

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC)

86/6 ถนน กล้วยน้ำไท แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. (66) 61 423 4926
E-mail ppid.packaging@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/dip.bisd
Line Official @Thai-IDC