แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > Document

Document

แหล่งรวมเอกสาร แบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด)

รายการที่ 1 - 6 จาก 9 รายการ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ภายใต้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai – IDC)
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai – IDC)

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้ขอรับบริการ (A01)
แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้ขอรับบริการ (A01)

แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร) A1/65

 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (S)
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (S)

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ S/65

แบบประเมินผลลัพธ์ (O2)
แบบประเมินผลลัพธ์ (O2)

แบบประเมินผลลัพธ์ การถ่ายทอดความรู้ O2/65

แบบฟอร์มการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
แบบฟอร์มการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มการตรวจงานออกแบบ
แบบฟอร์มการตรวจงานออกแบบ

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการที่ 1 - 6 จาก 9 รายการ

Tag ยอดนิยมของ

หมวดหมู่อื่นๆ