หน้าหลัก > เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

สิทธิประโยชน์สมาชิกประเภท Designer
 • บัตรสมาชิก Thai-IDC
 • เข้า-ออก พื้นที่ Thai-IDC กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ใช้บริการห้องประชุม และจองจองห้องประชุม ผ่าน Website และ Mobile Device ได้
 • ใช้บริการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟรี (Sharing Space)
 • ร่วมกิจกรรมกับ Thai-IDC กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ในฐานะนักออกแบบในเครือข่าย
 • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ / ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง Online และ Offline
 • บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 • แสดงผลงานการออกแบบ (Portfolio) บน Knowledge Sharing Space (พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์)
 • สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื้อหา รูปภาพ หรือผลงาน ของสมาชิก
สิทธิประโยชน์สมาชิกประเภท Consult (ที่ปรึกษา)
 • บัตรสมาชิก Thai-IDC
 • เข้า-ออก พื้นที่ Thai-IDC กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ใช้บริการห้องประชุม และจองจองห้องประชุม ผ่าน Website และ Mobile Device ได้
 • ใช้บริการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟรี (Sharing Space)
 • ร่วมกิจกรรมกับ Thai-IDC กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ในฐานะที่ปรึกษาในเครือข่าย
 • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ / ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง Online และ Offline
 • บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 • แสดงผลงานการให้คำปรึกษาแนะนำ (Consult Portfolio) บน Knowledge Sharing Space (พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์)
 • สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื้อหา รูปภาพ หรือผลงาน ของสมาชิก
 • สิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา เพื่อรวมงานกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค
สิทธิประโยชน์สมาชิกประเภทผู้ผลิตและจำหน่าย Supplier
 • บัตรสมาชิก Thai-IDC
 • เข้า-ออก พื้นที่ Thai-IDC กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ใช้บริการห้องประชุม และจองจองห้องประชุม ผ่าน Website และ Mobile Device ได้
 • ใช้บริการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟรี (Sharing Space)
 • ร่วมกิจกรรมกับ Thai-IDC กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ในฐานะ Supplier ในเครือข่าย
 • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ / ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง Online และ Offline
 • บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 • แสดงข้อมูลของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ บน Knowledge Sharing Space (พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์)
 • สิทธิ์ในการโพสประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื้อหา รูปภาพ หรือผลงาน ของสมาชิก
 • สิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างผลิต / คู่ค้า เพื่อร่วมงานกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค