จองห้องประชุม

หน้าหลัก > จองห้องประชุม

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (THAILAND  INDUSTRIAL DESIGN CENTER :Thai – IDC) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม ห้องจัดแสดงนิทรรศการ เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการสัมมนา การฝึกอบรม และพื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

ต้องการจองเพื่อใช้งานห้องประชุม กรุณาลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ห้องประชุมชั้น 1

ห้องประชุมชั้น 1

Floor 1

ห้องประชุมชั้น 1

50 ที่นั่ง

เป็นห้องเหมาะสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมสัมมนา มีไฟ เครื่องเสียง และพื้นที่ใช้ประโยชน์มากมาย พร้อมทั้งยังมีเวทีพื้นที่ในการเดินแบบแฟชั่นโชว์

ห้องประชุมชั้น 2

ห้องประชุมชั้น 2 A

Floor 2

ห้องประชุมชั้น 2 A

50 ที่นั่ง

เป็นห้องสำหรับประชุมสัมมนา และจัดฝึกอบรม มีพื้นที่ใช้สอยขนาดกว้าง พร้อมทั้งยังมีเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ ที่ใช้ในการบรรยาย

ห้องประชุมชั้น 2 B

Floor 2

ห้องประชุมชั้น 2 B

5 ที่นั่ง

เป็นห้องสำหรับประชุมสัมมนาขนาดเล็ก สำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งยังมีเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ ที่ใช้ในการบรรยาย