แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

Knowledge Centre, the perfect article to provide

“เพราะความคิดสร้างสรรค์ อยู่รอบตัวคุณ....Thai-IDC พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ” ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ วัสดุ และเทรนด์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของE-book บทความ และนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ และนักออกแบบไทย 

Feature Contents

THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด
THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด

โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือโครงการไทยเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น

Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

กิจกรรมพัฒนาคุุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่่มาตรฐานอุุตสาหกรรม “Thailand Textiles Tag” โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่่อมั่่นให้กับผู้ประกอบการ

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)

เส้นใยผักตบชวา
เส้นใยผักตบชวา

สินค้าชนิดนี้มีจุดเด่นที่รูปทรงแปลกตา ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นแรงบันดาลใจออกแบบ ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบผักตบชวา

เส้นใยกระจูด
เส้นใยกระจูด

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด มีลักษณะที่โดดเด่น คือ จะมีความนุ่มและสวยงามคงทน ทำจากวัสดุท้องถิ่นซึ่งหาได้ในง่ายในท้องถิ่นภาคใต้

เส้นใยปาหนัน
เส้นใยปาหนัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากเตยปาหนัน ถือเป็นงาน ศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของภาคใต้

เส้นใยใบลาน
เส้นใยใบลาน

ต้นลาน เป็นพืชตะกูลปาล์ม มีอยู่มากที่ตำบลบุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และใบลานของอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เส้นใยไผ่
เส้นใยไผ่

ด้วยจุดเด่นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีไผ่ขึ้นอยู่จำนวนมากหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ตง

เส้นใยป่านศรนารายณ์
เส้นใยป่านศรนารายณ์

มีความแข็งและเหนียว สามารถใช้ทำเชือกสมอเรือได้ โดนน้ำแล้วมีความเหนียวเพิ่มขึ้น และยังไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

Popular Contents

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)

THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด
THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด

โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือโครงการไทยเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packing Awards 2018)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packing Awards 2018)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packing Awards 2018)

Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

กิจกรรมพัฒนาคุุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่่มาตรฐานอุุตสาหกรรม “Thailand Textiles Tag” โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่่อมั่่นให้กับผู้ประกอบการ

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 (ThaiStar Packing Awards 2015)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 (ThaiStar Packing Awards 2015)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 (ThaiStar Packing Awards 2015)

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar Packing Awards 2016)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar Packing Awards 2016)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar Packing Awards 2016)

Tag ยอดนิยม

ประเภทแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้