แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > E-book

E-book, ศูนย์รวม e-book ที่ดีที่สุด

รวบรวมหนังสือออนไลน์ที่มีทั้งสาระและข้อมูลประโยชน์แก่ผู้เข้าชม โดยThai-IDC

รายการที่ 1 - 6 จาก 7 รายการ

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 (ThaiStar Packing Awards 2019)

THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด
THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด

โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือโครงการไทยเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น

Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

กิจกรรมพัฒนาคุุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่่มาตรฐานอุุตสาหกรรม “Thailand Textiles Tag” โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่่อมั่่นให้กับผู้ประกอบการ

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packing Awards 2018)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packing Awards 2018)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packing Awards 2018)

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2560 (ThaiStar Packing Awards 2017)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2560 (ThaiStar Packing Awards 2017)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2560 (ThaiStar Packing Awards 2017)

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar Packing Awards 2016)
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar Packing Awards 2016)

กิจกรรมการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar Packing Awards 2016)

รายการที่ 1 - 6 จาก 7 รายการ