แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > Tags > Portfolio

Knowledge Centre, the perfect article to provide

“เพราะความคิดสร้างสรรค์ อยู่รอบตัวคุณ....Thai-IDC พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ” ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ วัสดุ และเทรนด์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของE-book บทความ และนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ และนักออกแบบไทย 

Tag : Portfolio

********** ขอ Template การแสดงข้อมูลกรณีไม่มีข้อมูล **********

Tag ยอดนิยม

ประเภทแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้