แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > Material Data > Other
วัสดุธรรมชาติและอื่นๆ
> เส้นใยปาหนัน

Material Data

ระบบสืบค้นออนไลน์ ที่รวบรวมรายละเอียดวัสดุในเชิงพาณิชย์และข้อมูลการติดต่อผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ ที่ได้ร่วมโครงการต่างๆภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมไปถึงข้อมูลวัสดุและบริการ

เส้นใยปาหนัน

02 กุมภาพันธ์ 2022

-

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากเตยปาหนัน ถือเป็นงาน ศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของภาคใต้     เป็นเครื่องจักสานที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และ มีลักษณะเด่นคือ จะมีความทนทานต่อ สภาพแวดล้อม ไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นหรือการขึ้นรา สามารถเก็บรักษาได้ในทุกที่ อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูก สามารถจัดหาได้ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นทั่วไปของภาคใต้ ด้วยเหตุนี้จังหวัดในแถบภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดชายแดนใต้ จึงผลิตผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน โดยลวดลายของการสานจะมีหลายลวดลาย เช่น ลายขัด ลายสอง ลายสาม ลายดอกพิกุล ลายงูเหลือม ลายอกปู ลายลูกแก้ว ลายกระดานหมากรุก หรือมีการคิด ดัดแปลงขึ้นเป็นลายใหม่ ๆ เช่น ลายทะเลแหวก ที่ชาวบ้านเล่าว่า เกิดจากความประทับใจ เมื่อครั้งเห็นองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ในครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยือน จังหวัดกระบี่ และมีการทรงเรือใบแหวก จึงเป็นแรงบันดาลใจในการคิดออกแบบลวดลายขึ้น

ช่องทางติดต่อ : Pikunthong Royal Development Study Centre, Mueang Narathiwat District, Narathiwat

โทรศัพท์ 0-7351-3562-3 โทรสาร 0-7351-3560

ราคา : 100 บาทขึ้นไป

ที่มาhttps://www.sacict.or.th/uploads/items/attachments/ff2fd343aadac082034cc28e08000f82/_28f6e940db4f4097ccae214a2b258cd0.pdf

 

Pandanus (Toei Panan) Fibre

Wicker products from Toei Panan are handicrafts that reflect the wisdom of the South. It is a wicker that is a good indication of the uniqueness of the traditions and traditions of the South. It also be environment resistant, no need to worry about wetness and moldy. It can be kept anywhere It is also a cheap raw material. It can be procured in a typical local environment of the south. For this reason, the provinces in the southern, Andaman coast and the southern border provinces, therefore, producing Toei Panan basketry products. There are many patterns of weaving, such as two plain patterns, three pattern designs, Pikul flowers, Python pattern, chest crab pattern, crystal ball pattern, checkerboard pattern, or new designs such as Thale Waek (Separated Sea). The villagers told story that is born of impression when the King His Majesty Rama IX on his royal visited Krabi Province and had a sailboat. Thus being the inspiration for the idea of ​​designing patterns

Contact : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Tel. 0-7351-3562-3 Fax. 0-7351-3560

ราคา : 100 Baht up

Source

https://www.sacict.or.th/uploads/items/attachments/ff2fd343aadac082034cc28e08000f82/_28f6e940db4f4097ccae214a2b258cd0.pdf

เอกสารแนบ / Files
Leave a Reply

 

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน หรือ หากยังไม่เป็นมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อน

 

Related Material Data

Tag ยอดนิยมของ Material Data

หมวดหมู่อื่นๆ