แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > Material Data > Other
วัสดุธรรมชาติและอื่นๆ
> เส้นใยใบลาน

Material Data

ระบบสืบค้นออนไลน์ ที่รวบรวมรายละเอียดวัสดุในเชิงพาณิชย์และข้อมูลการติดต่อผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ ที่ได้ร่วมโครงการต่างๆภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมไปถึงข้อมูลวัสดุและบริการ

เส้นใยใบลาน

02 กุมภาพันธ์ 2022

-

ต้นลาน เป็นพืชตะกูลปาล์ม มีอยู่มากที่ตำบลบุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  และใบลานของอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี คือใบลานที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย มีเส้นใยที่คงทน ดูแลรักษาง่าย ชาวบ้านจึงได้นำใบลานมา   เลียดเป็นเส้น แล้วสานเป็นหมวกใบลาน ต่อมาได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใบลาน คงความเป็นเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

ช่องทางติดต่อ : กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานทอง 525 หมู่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์  08 9831 3369, 08 1996 0036

Email : ba-lian@hotmail.com

ราคา : 250 บาทขึ้นไป

ที่มา https://www.sacict.or.th/uploads/items/attachments/ff2fd343aadac082034cc28e08000f82/_28f6e940db4f4097ccae214a2b258cd0.pdf

 

Book Palm (Bai Lan) Fibre

รายละเอียด :   The Lan is palm plants. There are many in Bu Prahmin sub-district, Nadi District, Prachinburi Province. The Bai Lan of Nadi District. Prachinburi is the best quality palm leaf in Thailand with durable fibre, easy to maintain. The villagers, therefore, brought The Bai Lan leaves to streak and weave into a patio hat. Later, developed into a palm leaf product and maintain the uniqueness of local wisdom until being selected as a 5-star OTOP product

Contact : Palm-leaf Wickerwork Community: Bai Lan Thong, 525, Moo 1, Bu Prahmin, Nadi, Prachinburi

Tel.  08 9831 3369, 08 1996 0036

Email : ba-lian@hotmail.com

Price : 250 Baht up

Source

https://www.sacict.or.th/uploads/items/attachments/ff2fd343aadac082034cc28e08000f82/_28f6e940db4f4097ccae214a2b258cd0.pdf

เอกสารแนบ / Files
Leave a Reply

 

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน หรือ หากยังไม่เป็นมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อน

 

Related Material Data

Tag ยอดนิยมของ Material Data

หมวดหมู่อื่นๆ