พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Innovation > #สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

  • งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เพื่อความสวยงาม ประดับตกแต่ง หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย
  • สิ่งประดิษฐ์มักเป็นองค์ประกอบสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ

#สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้

 

 

Tag ยอดนิยม

หมวดหมู่อื่นๆ

กระทู้ยอดนิยม