พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Meterial > #ผ้า

สิ่งที่ทำด้วยเส้นใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ ใยประดิษฐ์ โดยวิธีทอ ถัก หรืออัดให้เป็นผืน ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม, มักเรียกตามลักษณะที่ใช้

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้