แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > Material Data

Material Data

ระบบสืบค้นออนไลน์ ที่รวบรวมรายละเอียดวัสดุในเชิงพาณิชย์และข้อมูลการติดต่อผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ ที่ได้ร่วมโครงการต่างๆภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมไปถึงข้อมูลวัสดุและบริการ

รายการที่ 1 - 6 จาก 7 รายการ

เส้นใยผักตบชวา
เส้นใยผักตบชวา

สินค้าชนิดนี้มีจุดเด่นที่รูปทรงแปลกตา ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นแรงบันดาลใจออกแบบ ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบผักตบชวา

เส้นใยกระจูด
เส้นใยกระจูด

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด มีลักษณะที่โดดเด่น คือ จะมีความนุ่มและสวยงามคงทน ทำจากวัสดุท้องถิ่นซึ่งหาได้ในง่ายในท้องถิ่นภาคใต้

เส้นใยปาหนัน
เส้นใยปาหนัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากเตยปาหนัน ถือเป็นงาน ศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของภาคใต้

เส้นใยใบลาน
เส้นใยใบลาน

ต้นลาน เป็นพืชตะกูลปาล์ม มีอยู่มากที่ตำบลบุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และใบลานของอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เส้นใยไผ่
เส้นใยไผ่

ด้วยจุดเด่นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีไผ่ขึ้นอยู่จำนวนมากหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ตง

เส้นใยป่านศรนารายณ์
เส้นใยป่านศรนารายณ์

มีความแข็งและเหนียว สามารถใช้ทำเชือกสมอเรือได้ โดนน้ำแล้วมีความเหนียวเพิ่มขึ้น และยังไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

รายการที่ 1 - 6 จาก 7 รายการ

Tag ยอดนิยมของ

หมวดหมู่อื่นๆ