พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Portfolio > #Product Design

#Product Design เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของผลิตภัณฑ์  งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์, งานออกแบบครุภัณฑ์, งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์, งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ, งานออกแบบเครื่องประดับ  อัญมณี, งานออกแบบเครื่องแต่งกาย, งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์,  งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ  ฯลฯ

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้

 

 

Tag ยอดนิยม

หมวดหมู่อื่นๆ

กระทู้ยอดนิยม