พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Portfolio > #Decorative Design

#Decorative Design เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ งานตกแต่งภายใน (Interior Design), งานตกแต่งภายนอก  (Exterior Design), งานจัดสวนและบริเวณ ( Landscape Design), งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display), การจัดนิทรรศการ (Exhibition), การจัดบอร์ด, การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น  ฯลฯ

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้

 

 

Tag ยอดนิยม

หมวดหมู่อื่นๆ

กระทู้ยอดนิยม