พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Portfolio > #Architecture Design

#Architecture Design เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัยตกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมทั่วไป, สถาปัตยกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยกรรมภายใน, งานออกแบบภูมิทัศน์ , งานออกแบบผังเมือง  ฯลฯ

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้

 

 

Tag ยอดนิยม

หมวดหมู่อื่นๆ

กระทู้ยอดนิยม