พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Portfolio > #Packaging Design

#Packaging Design เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่รวมหน่วย ห่อหุ้ม ปกป้อง คุ้มครองสินค้าจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนช่วยส่งเสริมการขาย ส่งเสริมความสะดวกสบายในการใช้งาน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้

 

 

Tag ยอดนิยม

หมวดหมู่อื่นๆ

กระทู้ยอดนิยม